โลโก้เว็บไซต์ ข่าวรับสมัครนักศึกษา | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประเมินอาจารย์ผู้สอน 1/2560
จันทร์ 18 กันยายน 2560

ประกาศสำหรับประเมินอาจารย์ผู้สอน 1/2560 ครับ  สำหรับใครที่ยังไม่ได้ประเมินในรอบที่ 1 เรายังเปิดระบบให้ประเมินอีกครั้งเป็นรอบที่ 2 ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายแล้ว โดยรอบ 2 เริ่มประเมินตั้งแต่วันนี้ถึง วันทีี่ 24 กันยายน 2560 นี้นะครับ  >> อ่านต่อ


!! ประกาศ !! รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม) ภายใต้โครงการร่วมบริษัทสยามมิชลิน จำกัดและบริษัทสตาร์โฮลดิ้ง กรุ๊ป ประจำปีการศึกษา 2561
ศุกร์ 15 กันยายน 2560

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. เทคนิคอุตสาหกรรม) ภายใต้โครงการร่วมบริษัทสยามมิช... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการเข้าร่วมแนะแนวการศึกษาในกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ ประจำปี 2560 ที่ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จ.เชียงใหม่
ศุกร์ 8 กันยายน 2560

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จ.เชียงใหม่ บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำโดย อาจารย์โบว์ ถิ่นโพธิ์วงศ์ , อาจารย์ช่อทิพย์ นิมิตรกุล , อาจารย์ทิพยภาวรรณ ตันอ้วน , อาจารย์ลีรวัฒน์ สุภารัตน์ , นายธนากร นามืองรักษ์ และนางสาววรรณนิพา มหาไม้ เข้าร่วมแนะแนวการศึกษาในกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ ประจำปี 2560 ที่ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จ.เชียงใหม่  เพื่อให้นักเรียนได้มีข้อมูลสำหรับการเป็นแนวทางการตัดสินใจในการเลือกสถานศึกษาต่อและประกอบอาชีพทั้งในระ... >> อ่านต่อ


หลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร จัดโครงการเปิดโลกห้องเรียนวิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3 ณ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง)
ศุกร์ 25 สิงหาคม 2560

ระหว่างวันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2560 ณ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง)คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร ได้ร่วมกันดำเนินโครงการเปิดโลกห้องเรียนวิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารครั้งที่ 3 (Food Smart Camp 2560) ระหว่างวันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2560 ณ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและนักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะ ทางด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาชีพของโรงงานหลวงอาหาร ... >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. 2561 (เทคนิคอุตสาหกรรม)
จันทร์ 21 สิงหาคม 2560

!!! เลื่อนวันประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม ) ภายใต้โครงการร่วมบริษัทสยามมิชลิน จำกัด และ สตาร์โฮลดิ้ง กรุ๊ป ประจำปีการศึกษา 2561 จากเดิมประกาศผลวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 จึงขอเลื่อนวันประกาศผล เป็น วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น.  ... >> อ่านต่อ


หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์เนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนลองวิทยา จ.แพร่
จันทร์ 21 สิงหาคม 2560

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนลองวิทยา จ.แพร่อาจารย์อดิศร กวาวสิบสาม หัวหน้าหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำคณะอาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์เนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนลองวิทยา จ.แพร่ ประจำปี 2560ในงานดังกล่าว ทางหลักสูตรได้นำสิ่งประดิษฐ์จากฝีมือนักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไปจัดแสดง และสาธิตการใช้อุปกรณ์ ให้แก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนลองวิทยา เพื่อให้น้องๆ เกิดความสนใจและอยากเรียนรู้ ถือเป็นโอกาสอันดีในการแนะแนวการศึกษา และในโอกาสนี้ น้องๆ ยังได้ฝึกและทดลองบั... >> อ่านต่อ


รับสมัครนักศึกษาสาขาเทคนิคอุตสาหกรรมระดับ ปวส. โครงการร่วมบริษัท สยามมิชลิน จำกัด ประจำปีการศึกษา 2561
จันทร์ 17 กรกฎาคม 2560

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา เปิดรับสมัครนักศึกษา สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โครงการร่วม บริษัท สยามมิชลิน จำกัด ประจำปีการศึกษา 2561โดยจัดการเรียนการสอนที่ - บริษัท สยามมิชลิน จำกัด นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี- วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ดดาวน์โหลดไฟล์ Pdf ==> >> อ่านต่อ


แบบฟอร์ม คำขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ( กยศ. ) สำหรับนักศึกษารายใหม่ และตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
อังคาร 16 พฤษภาคม 2560

16 พฤษภาคม 2560สำหรับ นักศึกษารายใหม่ ที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ( กยศ. ) เมนูที่ 101 , 102 และ 103 https://www.studentloan.or.th/index.php/file_download*** ใบปะหน้า ( ใบนำส่ง ประจำปี 2560 ) >> อ่านต่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในระดับ ปวส. เทคนิคอุตสาหกรรม โครงการร่วม บริษัทสยามมิชลิน จำกัด ปีการศึกษา 2560 !! รอบกรณีพิเศษ !!
ศุกร์ 21 เมษายน 2560

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. เทคนิคอุตสาหกรรม) ร่วมโครงการ บริษัทสยามมิชลิน จำกัด ) ประจำปี 2560!! รอบกรณีพิเศษ !!- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก- วันสอบคัดเลือก / สถานที่ / เอกสารที่ต้องนำมารายงานต... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 41 - 50 ทั้งหมด 56


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา