โลโก้เว็บไซต์ ข่าวบุคลากร | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวบุคลากร

ดร.ประเสริฐ ลือโขง เป็นประธานเปิดการแข่งขันรายการ World Robot Game North Thailand 2018 ( WRG 2018 ) ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์เชียงใหม่
จันทร์ 18 มิถุนายน 2561

ระหว่างวันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2561 ณ ชั้น 3 E-SPORT​ ARENA HALL ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์เชียงใหม่ "เชียงใหม่​รวมพลเด็กอัจฉริยะ จัดแข่งขันหุ่นยนต์​ World​ Robot Game​ North​ Thailand​ 2018" ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านงานวิจัย​และถ่ายทอดเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา​ เป็นประธานเปิดการแข่งขันรายการ World​ Robot Game​ North​ Thailand​ 2018​ โดยมี นายพิสันต์​ สุวรรณธ... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดโครงการอบรม Michelin Talent and Delvelopment ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
จันทร์ 11 มิถุนายน 2561

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการอบรม Michelin Talent and Delvelopment ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้นำคณะคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ครูพี่เลี้ยง เดินทางเข้าร่วมโครงการอบรมดังกล่าว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาในโครงการในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม นักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา ระดับปริญญาตรี และนักศึกษาระดับปริญญาโท... >> อ่านต่อ


บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมเปิดมุมมองการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่ 
จันทร์ 11 มิถุนายน 2561

วันที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเพชรรัตน - สุวันทนา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่  บุคลากรวิทยาลัยฯ ได้แก่ อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร  เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมเปิดมุมมองการเรียนรู้สะเต็มศึกษา STEM Active Learning กับน้องๆ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง Gifted Math โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ โดยโจทย์การทดลองให้น้องๆ ประดิษฐ์อุปกรณ์ที่เป็นวัสดุเหลือใช้ให้เป็นสิ่งของที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ และได้กำหนดโจทย์การดิษฐ์สิ่งของจะต้องเกี่ยวข้องกับสัตว์ชนิดหนึ่ง น... >> อ่านต่อ


ปิดฉากกีฬาบุคลากร สกอ.ครั้งที่ 37 “มอดินแดงเกมส์” มทร.ล้านนา คว้ามาได้ 7 เหรียญ 
จันทร์ 11 มิถุนายน 2561

        วันที่ 1-9 มิถุนายน 2561 ทีมนักกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 “มอดินแดงเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีเปิดพิธีเปิดการแข่งขันในเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2561 ณ สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีสถาบันระดับอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทั่วประเทศ มาร่วมแข่งขันในครั้งนี้ จำนวน 69 สถาบัน  มีก... >> อ่านต่อ


ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมลงนามความร่วมมือโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) ณ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
ศุกร์ 8 มิถุนายน 2561

ระหว่างวันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องบุษกร อาคารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ศูนย์ประชุมธรมมศาสตร์รังสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมลงนามความร่วมมือโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็น นวัตกรแก่เด็ก และเยาวชนไทย ระหว่าง สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวท... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ณ ปราชญ์ ราชพฤกษ์ รีสอร์ท จ.เชียงใหม่
ศุกร์ 8 มิถุนายน 2561

ระหว่างวันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2561 ณ ปราชญ์ ราชพฤกษ์ รีสอร์ท จ.เชียงใหม่ งานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยมี อ.ต้นวงศ์ ปรีชานนท์ รองผู้อำนวยการด้านบริหารกล่าวเปิดงาน  โครงการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ และ รศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ ร่วมบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจการเรียนการสอน โดยเน้นการวิจัยในชั้นเรียน Classroom Action Research และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยฯ ดำเนินงานตามโครงการจัดการศึกษาและวิจัยร่วมกับเครือเบทาโกร ภายใต้โครงการขยายผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน WiL ณ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ จ.ลพบุรี
จันทร์ 21 พฤษภาคม 2561

ในระหว่างวันที่ 17 - 20 พฤษภาคม 2561 ณ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ จ.ลพบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยแบบบูรณาการ ร่วมกับ บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) เพื่อเปิดโอกาสให้แก่นักศึกษาและอาจารย์ได้ปฏิบัติงานจริง โดยผู้มีประสบการณ์ และเรียนรู้ระบบการทำงานของภาคอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิยาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้นำคณาจารย์เข้าร่วมดำเนินงานตามโครงการจัดการศึกษาและวิจัยร่วมกับเครือเบ... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ประกาศรับสมัครครูพี่เลี้ยง โครงการขยายผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน
อังคาร 8 พฤษภาคม 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ประกาศรับสมัครครูพี่เลี้ยง โครงการขยายผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน โครงการศูนย์ประสานงานอาชีวะและเทคนิคศึกษา โครงการต้นแบบการศึกษาวิชาชีพด้านเทคโนโลยี >> อ่านต่อ


วิทยาลัยฯ ประชุมความร่วมมือจัดทำโครงการด้านการพัฒนาสถานประกอบการด้วยการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
อังคาร 8 พฤษภาคม 2561

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสารภี C2-202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตร วศ.บ. เมคคาทรอนิกส์ ประชุมร่วมกับ อาจารย์เพิ่มศักดิ์ สุขศิริ ผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีกระบวนการอัตโนมัติ และคุณสมนึก ทัศนา เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจอาวุโส สถาบันไทย-เยอรมัน ในการจัดทำโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาสถานประกอบการด้วยการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยใช้นวัตกรรมหุ่นยนต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรแปรรูปด้วย... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรอาจารย์อาวุโสเนื่องในโอกาสเทศวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2561
พฤหัสบดี 19 เมษายน 2561

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 ณ ลานฝึกทักษะเทคนิคพื้นฐาน มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด กลุ่มวิชาเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโสเนื่องในโอกาสวันเทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยประจำปี พ.ศ.2561 โดย อาจารย์เอนก สมเคราะห์ เป็นตัวแทนอาจารย์อาวุโส กล่าวอวยพรแก่คณาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการเพื่อความเป็นศิริมงคล และมีกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นกาแฟ บริเวณโดยรอบฯ ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส. ขอบคุณภาพจาก : อ.ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 91


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา