โลโก้เว็บไซต์ เทศบาลตำบลป่าป้องจัดประชุมการบริหารขยะมูลฝอยชุมชน | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

เทศบาลตำบลป่าป้องจัดประชุมการบริหารขยะมูลฝอยชุมชน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 ธันวาคม 2559 โดย นิพนธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ให้การต้อนรับสำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้องในการประชุมด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด
วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 - 12.00 น. ที่ ห้องประชุมสารภี นว.202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ดผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการและคณ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา