โลโก้เว็บไซต์ ต.สถ.โครงการ Enjoy Science : Young Makers Contest 2016 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ต.สถ.โครงการ Enjoy Science : Young Makers Contest 2016

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 มกราคม 2560 โดย นิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยฯ คว้ารางวัล Popular Vote 2 รางวัล ในการแข่งขันโครงการ Enjoy Science : Young Makers Contest 2016
ในระหว่างวันที่ 21 - 22 มกราคม 2560 ที่ The Street Ratchada กรุงเทพมหานครวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำนักศึกษาหลักสูตรเตรี...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา