โลโก้เว็บไซต์ รด.จิตอาสาจราจรงานผ้าป่า | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

รด.จิตอาสาจราจรงานผ้าป่า

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 สิงหาคม 2560 โดย นิพนธ์นักศึกษาวิชาทหาร (รด.) วิทยาลัยฯ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาด้านการจราจร ในงานทำบุญทอดผ้าป่ากองทุนเวชภัณฑ์ ณ โรงพยาบาลดอยสะเก็ด
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 ณ โรงพยาบาลดอยสะเก็ด อาจารย์อภิชาติ ใสงาม และอาจารย์ลีรวัฒน์  สุภารัตน์ ในฐานะครูฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ได้นำนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) วิทยาลัยเทคโนโล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา