โลโก้เว็บไซต์ งานวันเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ 2560 รร.สันป่าตอง | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

งานวันเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ 2560 รร.สันป่าตอง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 กันยายน 2560 โดย นิพนธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการเข้าร่วมแนะแนวการศึกษาในกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ ประจำปี 2560 ที่ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จ.เชียงใหม่
วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จ.เชียงใหม่ บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำโดย อาจารย์โบว์ ถิ่นโพธิ์วงศ์ , อาจารย์ช่อทิพย์ นิมิตรกุล , อาจารย์ทิพยภาวรร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา