โลโก้เว็บไซต์ ดำหัวขอพรอาจารย์อาวุโสเนื่องในโอกาสเทศวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2561 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ดำหัวขอพรอาจารย์อาวุโสเนื่องในโอกาสเทศวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2561

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 เมษายน 2561 โดย นิพนธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรอาจารย์อาวุโสเนื่องในโอกาสเทศวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2561
วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 ณ ลานฝึกทักษะเทคนิคพื้นฐาน มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด กลุ่มวิชาเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโสเนื่องในโอกาสวันเทศกาลสงก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา