โลโก้เว็บไซต์ ป๋าเวณี ปัใหม่เมือง 2561 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ป๋าเวณี ปัใหม่เมือง 2561

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 เมษายน 2561 โดย นิพนธ์มทร.ล้านนา สืบสานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ราชมงคลล้านนาประจำ 2561
มทร.ล้านนา จัดงาน ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ราชมงคลล้านนา ประจำปี 2561 โดย ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา เพื่อสืบสานประเพณีปีใหม่เมืองของไทย  โดยในช่วงเช้า ผศ.ประพัฒน์  รักษาราชการแทนอธิการบดี  มทร....


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา