โลโก้เว็บไซต์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เยี่ยมวทส.2561 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เยี่ยมวทส.2561

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 กรกฎาคม 2561 โดย นิพนธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ให้การต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ในโอกาสเยี่ยมชมการเรียนการสอนวิทยาลัยฯ
วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม C3-305 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิศร กวาวสิบสาม พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาส...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา