โลโก้เว็บไซต์ 230761 มทร.ล้านนาเราทำความดีด้วยหัวใจ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

230761 มทร.ล้านนาเราทำความดีด้วยหัวใจ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 กรกฎาคม 2561 โดย นิพนธ์มทร.ล้านนา ร่วมสืบสานปณิธาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดกิจกรรม “มทร.ล้านนาเราทำความดีด้วยหัวใจ”
วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา จัดกิจกรรม มทร.ล้านนาทำความดีด้วยหัวใจ” ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  28 ก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา