โลโก้เว็บไซต์ ถวายพระพร ร.10 2561 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ถวายพระพร ร.10 2561

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 กรกฎาคม 2561 โดย นิพนธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ โรงอาหาร มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด อาจารย์ต้นวงศ์ ปรีชานนท์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บด...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา