โลโก้เว็บไซต์ วันแม่แห่งชาติ 2561 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วันแม่แห่งชาติ 2561

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 สิงหาคม 2561 โดย นิพนธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสมหามงคล 86 พรรษามหาราชินี ในรัชกาลที่ 9 ประจำปี 2561
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่ โถงอาคาร C2 นวัตกรรมวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิศร  กวาวสิบสาม ผู้ช่วยอำนวยการด้านกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีฯ ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา