โลโก้เว็บไซต์ คณาจารย์และนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมพิธีเปิดแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่ 12 (World skills ASEAN BANGKOK 2018) | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

คณาจารย์และนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมพิธีเปิดแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่ 12 (World skills ASEAN BANGKOK 2018)

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 1 กันยายน 2561 โดย นิพนธ์คณาจารย์และนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่ 12 (World skills ASEAN BANGKOK 2018)
ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่ 12 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและประชุมอิมแพคเมืองทองธานี  โดยนักศึก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา