โลโก้เว็บไซต์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในโอกาสเยี่ยมชมการเรียนการสอน พย.2561 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในโอกาสเยี่ยมชมการเรียนการสอน พย.2561

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 พฤศจิกายน 2561 โดย นิพนธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ให้การต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในโอกาสเยี่ยมชมการเรียนการสอน
วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องบรรยาย C3-305 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดอยสะเก็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ให้การต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยในโอกาสเยี่ยมชมการเรียนการสอนแ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา