โลโก้เว็บไซต์ แนะแนวโรงเรียนสันทรายวิทยาคม | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

แนะแนวโรงเรียนสันทรายวิทยาคม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 ธันวาคม 2561 โดย นิพนธ์งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ประชาสัมพันธ์การแนะแนวศึกษาต่อ ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยฯ นำโดย อาจารย์ลีรวัฒน์  สุภารัตน์ และนายธนากร นาเมืองรักษ์ ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา