โลโก้เว็บไซต์ รดจิตอาสาพิธีพระราชทานเพลิงสหลวงปู่เปลี่ยน | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

รดจิตอาสาพิธีพระราชทานเพลิงสหลวงปู่เปลี่ยน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 กุมภาพันธ์ 2562 โดย นิพนธ์นักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ร่วมจิตอาสา ในพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดอรัญญวิเวก บ้านปง ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ อาจารย์อภิชาติ ใสงาม ในฐานะครูฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหาร ได้นำนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) วิทยาลัยเทคโนโลย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา