โลโก้เว็บไซต์ Dr. Pulse Pro คว้า 4 รางวัลนวัตกรรมระดับโลก | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

Dr. Pulse Pro คว้า 4 รางวัลนวัตกรรมระดับโลก

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 มีนาคม 2562 โดย นิพนธ์รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ หรือ Dr. Pulse Pro คว้า 4 รางวัลนวัตกรรมระดับโลก ณ กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย
ระหว่างวันที่ 26 - 29 มีนาคม 2562 ณ กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ หรือ Dr. Pulse Pro อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา