โลโก้เว็บไซต์ จัดพิธีไหว้ครูบายศรีสู่ขวัญ2562 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

จัดพิธีไหว้ครูบายศรีสู่ขวัญ2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 กรกฎาคม 2562 โดย นิพนธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปี 2562
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกรฎาคม 2562 เวลา 8.00 - 12.00 น. ณ โรงอาหาร มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปี 2562  ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา