โลโก้เว็บไซต์ โครงการซ้อมแผนป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และการปฐมพยาบาล | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

โครงการซ้อมแผนป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และการปฐมพยาบาล

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 กรกฎาคม 2562 โดย นิพนธ์งานหอพักวิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมโครงการซ้อมแผนป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และการปฐมพยาบาล
วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกีฬาชั่วคราว มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด งานหอพักนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้จัดกิจกรรมโครงการซ้อมแผนป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และการปฐมพยาบาล&nbs...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา