โลโก้เว็บไซต์ เด็กเตรียมวิศวะศึกษาดูงานนิทรรศการประชุมวิชาการระดับชาติ มทร.ครั้งที่11 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

เด็กเตรียมวิศวะศึกษาดูงานนิทรรศการประชุมวิชาการระดับชาติ มทร.ครั้งที่11

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 กรกฎาคม 2562 โดย นิพนธ์เด็กเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานนิทรรศการ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ( ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ ) ระด...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา