โลโก้เว็บไซต์ นศ.ครองถ้วยพระราชทาน | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

นศ.ครองถ้วยพระราชทาน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 ตุลาคม 2562 โดย นิพนธ์นักศึกษาทีม Mecha_Robot_Lanna คว้าแชมป์ การควบคุมหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ ครองถ้วยพระราชทานฯ
           ปิดฉากงาน world didactic asia ที่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา  กรุงเทพฯ ในเวทีการแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา