โลโก้เว็บไซต์ 19-11-62 ธนาคารไทยพานิชย์มอบทุนการศึกษา | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

19-11-62 ธนาคารไทยพานิชย์มอบทุนการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 พฤศจิกายน 2562 โดย นิพนธ์ธนาคารไทยพานิชย์มอบทุนการศึกษาต่อยอดการศึกษานศ. ราชมงคลล้านนา
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 รศ.ดร.ธีรศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา  มทร.ล้านนา เป็น ประธานในการมอบทุนการศึกษา จากธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณสุปริญญา วาระน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา