โลโก้เว็บไซต์ 25-11-62 นร.สารสาสน์มาดูงาน | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

25-11-62 นร.สารสาสน์มาดูงาน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 พฤศจิกายน 2562 โดย นิพนธ์มทร.ล้านนา เปิดรับนักศึกษาใหม่รอบแรก ต้อนรับนักเรียนสารสาสน์ฯ แนะแนวเรียนต่อ ป.ตรี
            นางจิตติมา ทองเล็ก รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ที่เดินทางเข้า...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา