โลโก้เว็บไซต์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1Creative Idea GSB | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1Creative Idea GSB

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 6 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นิพนธ์เด็กเตรียมวิศวะ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวด Creative Idea เสริมทักษะ สร้างรายได้ ธนาคารออมสิน
วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ นายศิริฤกษ์ อินตาคำ นักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ห้อง B เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา