โลโก้เว็บไซต์ ถวายพระรพรราชินี3มิย2563 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ถวายพระรพรราชินี3มิย2563

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 มิถุนายน 2563 โดย นิพนธ์วิทยาลัยฯ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ โถงอาคาร S1 วิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด  นายวัชรัตน์ ถมทอง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำคณะคณาจารย์ บุคลากร วิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ร่วมพิธีถวาย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา