โลโก้เว็บไซต์ ถวายพระพร ร.10 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ถวายพระพร ร.10

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 กรกฎาคม 2563 โดย นิพนธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประจำปี 2563
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ที่ โถงอาคาร S1 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด นายวัชรัตน์ ถมทอง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เป็นประธานใ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา