โลโก้เว็บไซต์ ไหว้ครู 2563 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ไหว้ครู 2563

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 ตุลาคม 2563 โดย นิพนธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปี 2563
วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 8.00 - 12.00 น. ณ โรงอาหาร มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปี 2563 ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา