โลโก้เว็บไซต์ รับถ้วยรางวัลกระทงยี่เป็ง63 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

รับถ้วยรางวัลกระทงยี่เป็ง63

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 พฤศจิกายน 2563 โดย นิพนธ์มทร.ล้านนา คว้ารองอันดับ 1 ขบวนกระทงยี่เป็งเชียงใหม่ 63
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวดกระทงใหญ่ในเทศกาลยี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563      วันที่ 1 พฤศจิกายน 25...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา