โลโก้เว็บไซต์ ถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 9 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 9

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 ธันวาคม 2563 โดย นิพนธ์นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมพิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณอาคาร S2 วิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด นายวัชรัตน์ ถมทอง รองผู้อำนวยวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยนักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา