โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ กิจกรรม | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

เจ้าอาวาสวัดดอยสะเก็ด-เจิมยอดฉัตรพระเจ้าทันใจ
อังคาร 11 เมษายน 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

สหกิจศึกษา-ประจำปี-2566
อังคาร 11 เมษายน 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ruee-ได้รับรางวัลงานประชุมวิชาการระดับชาติ
ศุกร์ 31 มีนาคม 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

วทสมอบหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น-pm25
พฤหัสบดี 30 มีนาคม 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

คัดกรองโควิดพิธีพระราชปริญญาบัตร63-64
อังคาร 21 มีนาคม 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

รดจิตอาสางานรับปริญญาบัตร63-64
อังคาร 21 มีนาคม 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2565
เสาร์ 11 มีนาคม 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

plan-your-money-board-game-จุฬา
จันทร์ 13 กุมภาพันธ์ 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

วิทยาลัย-ให้การต้อนรับนรสันป่าตองวิทยาคม
อังคาร 7 กุมภาพันธ์ 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ต้อนรับนศ.ตวศ.กสศ.มทร.ล้านนาเชียงราย
ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

จำนวนบทความ : 11 - 20 ทั้งหมด 474

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา