โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 กุมภาพันธ์ 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 958 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด) ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬากลาง มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด)  โดยมี ผศ.วันชาติ สุวัตถี ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขัน และกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันโดย ผศ.ดร.สุบงกช โตไพบูลย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ สำหรับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการกีฬา และพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถภาพทางร่างการยและจิตใจให้แข็งแรงสมบูรณ์ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคี ความมีระเบียบวิจัยและมีน้ำใจนักศึกษา คือการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อันจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาในอนาคตต่อไป อีกทั้งยังเป็นการฝึกทักษะการทำงานเป็นทีมและสร้างความสัมพันธ์อันอีระหว่างอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา

(ขอบคุณภาพถ่ายจาก : วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา