โลโก้เว็บไซต์ โครงการฝึกอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) มทร.ล้านนา รุ่นที่ 1 (เพิ่มเติม) | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

โครงการฝึกอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) มทร.ล้านนา รุ่นที่ 1 (เพิ่มเติม)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 พฤษภาคม 2562 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 3843 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศผลการพิจารณารายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) เพิ่มเติม  

แจ้งผลพิจารณารายชื่อผู้มีสิทธิ์ (เพิ่มเติม) >>>> Download <<<<

update : ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562


เอกสารประกอบ

  1. ประกาศผลการพิจารณารายชื่่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการนักวิจัยรุ่นใหม่
  2. แบบยืนยันเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมโครงการนักวิจัยรุ่นใหม่

update : ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2562


แนะนำที่พัก

ชื่อโรงแรม เบอร์ติดต่อ เว็บไซต์ ที่ตั้ง ภาพประกอบ
Get Zleep

0-53-892-188

getzleep.com/

128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก 

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

(ติดกับอาคารจัดอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย)

โพธิ์วดลเพลส

เชียงใหม่

0-910-691-486 -

100,189 หมู่ 1

ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

(ห่างจากมหาวิทยาลัย 500 เมตร)

Ibis Styles Hotel

0-53-908-888 -

7/9 หมู่ที่ 1

ถ.คันคลองชลประทาน 

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

(ห่างจากมหาวิทยาลัย 1.2 กม.)

เชียงใหม่ฮิลล์

0-53-218-960

chiangmaihillhotel.com

211 ถ.ห้วยแก้ว 

ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

(ห่างจากมหาวิทยาลัย 1.5 กม.)


เอกสารดาวน์โหลด

  1. หนังสือเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมลูกไก่ รุ่น 1
  2. รายละเอียดโครงการอบรมลูกไก่ รุ่น 1
  3. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณา ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมลูกไก่ รุ่น 1
  4. กำหนดการโครงการอบรมลูกไก่ รุ่น 1
  5. ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม โครงการอบรมลูกไก่ รุ่น 1

สอบถามเพิ่มเติม (กลุ่มส่งเสริมวิจัย)

  1. นายพิศาล หล้าใจ โทร. 0 5326 6518 ต่อ 1017 หรือ 08 961 2560 อีเมล์ phisal@rmutl.ac.th
  2. นางสาวณิชกมล โพธิ์แก้ว โทร. 05326 6518 ต่อ 1006 หรือ 08 7079 0797 อีเมล์ nichkamol@rmutl.ac.th

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา