โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรมโครงการทำบุญตักบาตร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรมโครงการทำบุญตักบาตร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 กุมภาพันธ์ 2562 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 681 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.00 - 11.30 น. ณ บริเวณโถงอาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

งานกิจการนักศึกษา และ สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรมโครงการทำบุญตักบาตรประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

อาจารย์มาลัยพร  วงค์แก้ว รองผู้อำนวยการด้านวิชาการ และกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์วิทยาลัยฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

โดยภายในงานมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และฟังเทศนาธรรม เรื่อง "ธรรมะ กับ วัยรุ่นปัจจุบัน" พร้อมกันนี้ได้มีพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง โดยมีบุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงกัน

หลังเสร็จสิ้นพิธี รองผู้อำนวยการได้ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตร แก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่วิทยาลัยฯ ในรอบเดือนที่ผ่านมา

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : นายญาณกร สุริยะใจ / นส.นิศารัตน์ นักร้อง / นส.สุวพิชญ์ พงศ์จรัสกมล นศ.เตรียมสถาปัตย์ ชั้นปีที่ 2
ขอบคุณผู้จัด : คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยฯออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา