โลโก้เว็บไซต์ รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ และทีมงาน RUEE RMUTL คว้ารางวัล GOLD Award ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ และทีมงาน RUEE RMUTL คว้ารางวัล GOLD Award ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 เมษายน 2562 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 408 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ และบางกอกคอนแวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ หัวหน้าหน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ RUEE RMUTL พร้อมทีมงาน นำผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ และนำเสนอในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562" Thailand Research Expo 2019

โดยสามารถ คว้ารางวัล "GOLD Award" ถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัล 70,000 บาท จากผลงานวิจัยฝุ่นแบบครบวงจร ประจำปี 2562

โดยในปีนี้ได้ส่งผลงาน 1. เครื่องวัดปริมาณมวลฝุ่นละออง PM10 และ PM2.5 ในอากาศด้วยเทคนิคไฟฟ้าสถิต และ 2. เครื่องบำบัดและฆ่าเชื้อโรคในอากาศภายในอาคารโดยใช้เทคนิคไฟฟ้าสถิต

ซึ่งเป็นผลงานที่เกิดจากการทำงานอย่างต่อเนื่องของทีมวิจัย RUEE ตลอดระยะเวลา 12 ปี ที่ผ่านมา ผลงานนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในบริบทพื้นที่ตลอดมาและยังคงมุ่งมั่นตั้งใจทำต่อไป

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณเนื้อหาและภาพข่าว : อ.วิสูตร อาสนวิจิตร

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา