โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ !!! รับสมัครนักศึกษารอบ TCAS 2.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประกาศ !!! รับสมัครนักศึกษารอบ TCAS 2.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 เมษายน 2562 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 2395 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศ !!!!!! รับสมัครนักศึกษารอบ TCAS 2.1

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

1. ปวช. เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ Gifted - Hands On จำนวนรับ 5 คน

2. ปวช. เตรียมบริหารธุรกิจ จำนวนรับ 9 คน

3. ปริญญาตรี วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ จำนวนรับ 23 คน

รายละเอียดตามประกาศแนบ...

สามารถดาวน์โหลดแบบ PDF ==> https://bit.ly/2uZcw95

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา