โลโก้เว็บไซต์ ประกาศหลักเกณฑ์รับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยฯ รอบ 5 : Extra Lanna ( TCAS 5 ) | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประกาศหลักเกณฑ์รับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยฯ รอบ 5 : Extra Lanna ( TCAS 5 )

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 พฤษภาคม 2562 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 594 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

เรื่อง หลักเกณฑ์รับนักศึกษาใหม่ รอบ 5 : Extra Lanna 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

ประจำปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบ PDF => ประกาศหลักเกณฑ์รับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยฯ รอบ 5 : Extra Lanna

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบ PDF => ใบสมัคร รอบ 5 ระดับปริญญาตรี วศ.บ.เมคคาทรอนิกส์

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤษภาคม 2562 !!


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา