โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์วัดพระธาตุดอยสะเก็ด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์วัดพระธาตุดอยสะเก็ด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 กรกฎาคม 2562 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 142 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ที่วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

นายนพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ พร้อมด้วย บุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์วัดพระธาตุดอยสะเก็ด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฏาคม 2562

นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์วัดพระธาตุดอยสะเก็ดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฏาคม 2562

มีพระราชโพธิวรคุณ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง ในฐานะเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดพร้อมพระสงฆ์ ทำพิธีรวม 10 รูป ก่อนทำพิธีเจริญชัยมงคลถาคา เจริญพระพุทธมนต์ พร้อมนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล ตามลำดับ มีนายวิโรจน์ ดวงสุวรรณ ปลัดอาวุโส อ.ดอยสะเก็ด พร้อมผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนเข้าร่วมกว่า 200 คน โดยใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมง

พระราชโพธิวรคุณ กล่าวสัมโมทนียคาถา ว่า วันที่ 26 - 29 กรกฏาคมนี้ ถือเป็นโอกาสอันเป็นมหามงคล ที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า พร้อมคณะสงฆ์ทั่วราชอาณาจักร ได้แสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน โดยถวายพระพรชัยมงคลให้พระองค์ทรงมีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน มีพระสุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ ผิวพรรณ วรรณะผ่องใส มีดวงพระหฤทัยที่เข้มแข็ง ได้บริหารราชกิจเป็นร่มโพธิ์ทองของพสกนิกรชาวไทย

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : ว่าที่ร้อยตรีหญิงชไมพร สุขใจ๋
ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก : talknewsonline.comออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา