โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563 ระดับ ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม โครงการร่วม บริษัทสยามมิชลิน จำกัด | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563 ระดับ ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม โครงการร่วม บริษัทสยามมิชลิน จำกัด

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 สิงหาคม 2562 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 825 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศ !! รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. )

สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม โครงการร่วม บริษัทสยามมิชลิน จำกัด (โรงเรียนในโรงงาน)

1. ดาวน์โหลดประกาศ (ไฟล์ PDF) ==> http://bit.ly/2YpTxWo

2. สมัครทางออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ - 30 สิงหาคม 2562 ทาง http://gmsm.uniconx.co.th/admission


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา