โลโก้เว็บไซต์  ฉบับแก้ไข - ปฏิทินฝึกงาน ประจำปี 2562 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ฉบับแก้ไข - ปฏิทินฝึกงาน ประจำปี 2562 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 สิงหาคม 2562 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1939 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

@@ ฉบับแก้ไข @@

ปฏิทินฝึกงาน ประจำปี 2562 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

** สำหรับนักศึกษา ปวช. ชั้นปีที่ 2 ( รหัส 61 ) **

 

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ==> ปฏิทินฝึกงาน 2562 (ฉบับแก้ไข)

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา