โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม ร่วมกับโครงการบริษัทสยามมิชลิน จำกัด ประจำปี 2563 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม ร่วมกับโครงการบริษัทสยามมิชลิน จำกัด ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 สิงหาคม 2562 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1174 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รับสมัครนักศึกษาใหม่

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม

ร่วมกับ โครงการบริษัทสยามมิชลิน จำกัด ประจำปี 2563 (โรงเรียนในโรงงาน)

1. ดาวน์โหลดประกาศ (ไฟล์ PDF) ==> คลิ๊กที่นี่
(โปรดศึกษารายละเอียดดังเอกสารแนบ)

2. สมัครทางออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ - 30 สิงหาคม 2562 ==> คลิ๊กที่นี่

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา