โลโก้เว็บไซต์ เด็กเตรียมวิศวะ สร้างชื่อคว้ารางวัลเหรียญเงิน Silver Medal ในการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World Robot Games 2019 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

เด็กเตรียมวิศวะ สร้างชื่อคว้ารางวัลเหรียญเงิน Silver Medal ในการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World Robot Games 2019

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 กันยายน 2562 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1847 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2562 ณ ชั้น 5 ไดมอนด์ ฮอล ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จ.ปทุมธานี

นายอรรณพ แซ่โค้ว , นายพงศ์ปณต ส่งแสงเติม , นายปัณณวรรธ ลัดดาวงค์ และนายภาณุวัฒน์ แซ่โค้ว นักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 คว้ารางวัลเหรียญเงิน Silver Medal ในการเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World Robot Games 2019 ประเภท Innovative Robot โดยได้รับรางวัลจากผลงานสิ่งประดิษฐ์ Milk station (เครื่องชงนม) 
โดยมีผู้ควบคุมและเป็นที่ปรึกษาได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบงกช โตไพบูลย์ และ อาจารย์วทัญญู ชัยยะ

นอกจากนี้ นายปัณณวรรธ ลัดดาวงค์ และนายภาณุวัฒน์ แซ่โค้ว ยังคว้า รางวัล Performance award ประเภท I-beam line tracing robot โดยมีที่ปรึกษาได้แก่ อาจารย์บวรศักดิ์ สมเคราะห์ และอาจารย์อภิชาติ ใสงาม

ซึ่งในการเตรียมความพร้อมก่อนแข่งขันครั้งนี้ ได้รับคำแนะนำจาก เพื่อนๆ ชมรม CISAT robot และโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fablab) ในการเอื้อเฟื้อสถานที่ฝึกซ้อม

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา มา ณ โอกาสนี้ด้วย

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : อ.สุบงกช โตไพบูลย์ / อ.บวรศักดิ์ สมเคราะห์ / คุณธมนวรรณ จิตบาล


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา