โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรวิทยาลัยฯ คว้าตั๋วเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้ายระดับประเทศ ในการประกวดแข่งขัน “KruKid Contest” 2019 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

บุคลากรวิทยาลัยฯ คว้าตั๋วเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้ายระดับประเทศ ในการประกวดแข่งขัน “KruKid Contest” 2019

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 กันยายน 2562 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1139 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 ณ เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบงกช โตไพบูลย์ และ อาจารย์วทัญญู ชัยยะ เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน KidBright : Coding at School for Teacher “KruKid Contest”  หรือ “KruKid Contest” 2019 

" พร้อมกับคว้าตั๋วเข้าสู่รอบสุดท้ายระดับประเทศ จำนวน 20 ทีมสุดท้าย "

โดยส่งผลงานชื่อ "สื่อการเรียนรู้การส่งกำลังด้วยเฟืองตรง" [เป็นการสร้างสื่อการเรียนการสอนผ่านบอร์ด KidBright และ KidBright IDE ]

พร้อมรับรางวัลเงินสนับสนุน จำนวน 3,000 บาท และได้ร่วมแสดงในงานประชุมวิชาการ NECTEC AEC 2019 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ณ เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

โดยกว่าจะผ่านมาถึงรอบนี้ ต้องนำผลงานเข้าประกวด 3 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 เป็นการพัฒนาโครงงาน โดยเป็นการคัดเลือกโครงงานให้เหลือจำนวน 100 โครงงาน เพื่อเข้าประกวดในรอบที่ 2 เป็นการนำเสนอโครงงาน (ตามศูนย์ประสานงานภูมิภาค) และผ่านเข้ารอบที่ 3 ซึ่งเป็นการตัดสินโครงงาน โดยมีคณะกรรมการตามภูมิภาคและส่วนกลาง คัดเหลือเพียง 20 โครงงานเท่านั้น ซึ่ง 1 ในนั้นได้แก่ผลงาน สื่อการเรียนรู้การส่งกำลังด้วยเฟืองตรง นั่นเอง

ร่วมส่งกำลังใจให้อาจารย์ทั้ง 2 ท่าน ในการประกวดแข่งขันรอบตัดสิน ในงาน "รวมพลคน KidBright" ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ [ NECTEC ] จ.ปทุมธานี

วัตถุประสงค์ :

  • เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนในการสร้างสื่อการเรียนการสอนผ่านบอร์ด KidBright และ KidBright IDE
  • เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างพื้นฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้กับเยาวชน เพื่อมุ่งสู่ Digital Thailand
  • เพื่อขยายโอกาสให้ครูและนักเรียนมีบอร์ด KidBright ใช้ในการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์
  • เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ครูผู้สอน สามารถสร้างสื่อการเรียนการสอน และครูเป็นนักค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ โดยสามารถประยุกต์ใช้สิ่งต่างๆ รอบตัวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันให้เป็นประโยชน์
  • เพื่อส่งเสริมให้เกิดการศึกษาค้นคว้า ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการใช้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์
  • เพื่อกระตุ้นให้ครูเป็นนักประดิษฐ์ทางด้านสื่อการเรียนการสอน
  • เพื่อให้ครูผู้สอนที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

ติดตามและให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันทาง Web Site : https://www.kid-bright.org/news/article/295?fbclid=IwAR3z1aumxUNKIl6DN634cP0UQUekIM-BZ352K-xjeUCumhxg0_SZVUACiTU

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : อ.สุบงกช โตไพบูลย์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา