โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ !! รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม โครงการร่วมบ. สยามมิชลิน จำกัด ประจำปี 2563 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประกาศ !! รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม โครงการร่วมบ. สยามมิชลิน จำกัด ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 กันยายน 2562 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1239 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศ !!

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม)

ภายใต้โครงการร่วมบริษัท สยามมิชลิน จำกัด ประจำปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ==> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกปวส.มิชลิน 2563


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา