โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมา สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา จำนวน 2 อัตรา | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมา สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา จำนวน 2 อัตรา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 มกราคม 2563 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 4504 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

" ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์ "
 เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็น "พนักงานจ้างเหมา"

 

" ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ "
 คัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็น "พนักงานจ้างเหมา"

ประกาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็น "พนักงานจ้างเหมา"

จำนวน 2 อัตรา ได้แก่
1. ตำแหน่งผู้จัดการหอพัก จำนวน 1 อัตรา (สำเร็จปริญญาตรีทุกสาขา) อายุ 30 ปี ขึ้นไป
2. ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา (ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาจิตวิทยาหรือสาขาใดที่เกี่ยวข้อง) อายุ 22 ปีขึ้นไป

ผู้สนใจขอรับใบสมัครและยื่นความประสงค์ได้ที่งานทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ อาคาร S1 (C6) ห้อง 201 มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด)

ตั้งแต่วันที่ 2 - 16 มกราคม 2563 เวลา 09.00 - 16.30 น. (เฉพาะวันทำการ)

ประกาศรายชื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ทาง http://college.rmutl.ac.th
สอบคัดเลือกวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 รายละเอียดอื่นๆ ดังแนบ

ตำแหน่งผู้จัดการหอพัก ==> คลิ๊กที่นี่

ตำแหน่งนักจิตวิทยา      ==> คลิ๊กที่นี่


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา