โลโก้เว็บไซต์ เด็กเตรียมวิศวะ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวด Creative Idea เสริมทักษะ สร้างรายได้ ธนาคารออมสิน | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

เด็กเตรียมวิศวะ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวด Creative Idea เสริมทักษะ สร้างรายได้ ธนาคารออมสิน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 6 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 484 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

นายศิริฤกษ์ อินตาคำ นักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ห้อง B เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวด Creative Idea เสริมทักษะ สร้างรายได้ ภายใต้กิจกรรมประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup 

โดยโจทย์ท้าประลอง Creative Idea ประจำเดือน มกราคม 2563 กิจกรรมประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup จากใน Facebook : GSB SMEs Startup ซึ่งนายศิริฤกษ์ อินตาคำ ได้เสนอชิ้นงานชื่อว่า Math Martix Board จะเป็นทั้งเกมส์และสื่อการสอนไปด้วยอย่างพร้อมๆ กัน โดยได้รับรางวัลเป็นทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ขอแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนี้

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพ : ว่าที่ร้อยตรีหญิงชไมพร สุขใจ๋ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา