โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครนักเรียนรอบ 2 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร ประจำปี 2563  | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครนักเรียนรอบ 2 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 785 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อประเภทโควตาโรงเรียนเครือข่าย รอบ 2 ระดับปริญญาตรี

หลักสูตร วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร ประจำปีการศึกษา 2563 

ดาวน์โหลดไฟล์ pdf ==> คลิ๊กที่นี่

** โรงเรียนเครือข่าย ที่มีชื่อตามท้ายประกาศนี้ สามารถส่งรายชื่อนักเรียนของท่าน มายังวิทยาลัยฯ ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2563 ** โปรดศึกษาตามเอกสารแนบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา