โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครนักศึกษารอบ 2 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร วศ.บ.เมคคาทรอนิกส์ ประจำปี 2563  | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครนักศึกษารอบ 2 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร วศ.บ.เมคคาทรอนิกส์ ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1000 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ รอบ TCAS 2 ระดับปริญญาตรี

หลักสูตร วศ.บ.เมคคาทรอกนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2563 

ดาวน์โหลดไฟล์ pdf ==> คลิ๊กที่นี่

ทั้งนี้ สามารถส่งรายชื่อนักศึกษาของท่าน มายังวิทยาลัยฯ ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2563

** โปรดศึกษารายละเอียดและคุณสมบัติ ตามเอกสารแนบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา