โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. (โควตาโรงเรียนเครือข่าย) รอบ 2 กลุ่ม B ประจำปีการศึกษา 2563 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. (โควตาโรงเรียนเครือข่าย) รอบ 2 กลุ่ม B ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 มีนาคม 2563 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1260 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.

(โควตาโรงเรียนเครือข่าย) รอบ 2 กลุ่ม B ประจำปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ===> คลิ๊กที่นี่

** ให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก โปรดปฏิบัติตามเอกสารที่ประกาศนี้ **

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา