โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยฯ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 13 มีนาคม 2563 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 659 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม C3-305 อาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยงานกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

ในโอกาสนี้ ประธานฯ ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา เพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และเตรียมตัวก้าวสู่ตลาดแรงงาน โดยสร้างจิตสำนึกการประพฤติตน ปฏิบัติตน ในแบบของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มทร.ล้านนา

ในกิจกรรมได้รับเกียรติจาก อาจารย์เอนก สมเคราะห์ อาจารย์อาวุโส , ตัวแทนคณาจารย์ ได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชม พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษา และมีพิธีผู้กข้อมือเพื่อเป็นกำลังใจแก่นักศึกษา พร้อมกันนี้ ได้รับเชิญจากวิทยากรตัวจิ๋ว "น้องนน" ดช.ภวัต แสงเดือน Tech Startup มาให้แนวคิดในหัวข้อ "อนาคตกำลังไลล่าคุณ" สำหรับพี่ๆ ที่สำเร็จการศึกษา

และในช่วงเย็นวันเดียวกัน น้องๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ได้ร่วมกันขับร้องเพลงและมอบของขวัญเล็กๆ น้อยๆ แก่รุ่นพี่ เพื่อเป็นกำลังใจในการก้าวสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ทุกคน มา ณ โอกาสนี้

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : ว่าที่ร้อยตรีหญิงชไมพร สุขใจ๋ , ธนากร นาเมืองรักษ์ , อ.ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ , Facebook อ. วทส.ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา