โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร และ วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ประจำปี 2563 รอบ 2 (รร.เครือข่าย) | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร และ วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ประจำปี 2563 รอบ 2 (รร.เครือข่าย)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 13 มีนาคม 2563 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 634 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร และ วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2563

รอบ 2 (โรงเรียนเครือข่าย)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา